Werkwijze individuele coaching

Loopbaan Coaching | Life Coaching | Carrière Coaching | Coaching Vrouwelijk Leiderschap | Sollicitatietraining

Deze vormen van coaching bestaan uit individuele gesprekken die in principe plaatsvinden via Zoom en in sommige trajecten face to face.  Een coachingstraject ziet er als volgt uit:

Voor
Ieder mens, iedere situatie en hulpvraag is uniek. Daarom starten we met een vrijblijvende intake om kennis te maken. We stellen vragen om jouw behoefte helder te krijgen. Samen bepalen we welke vorm van coaching bij jou past en wie van ons tweeën het traject met jou zal doorlopen. We stellen een offerte op voor het aantal sessies dat we verwachten nodig te hebben. Jij beslist of je dit voorstel en een coachingstraject met ons ziet zitten.

Tijdens
Bij de coachingsgesprekken maken we gebruik van verschillende theorieën, instrumenten, testen en oefeningen. In sommige situaties kunnen schilder- en tekenopdrachten, een opdracht in de klimhal of een boks oefening, waardevolle inzichten geven in dieperliggende, onbewuste blokkades. Voor de week/weken tussen de gesprekken krijg je opdrachten mee en zijn we bereikbaar voor je via WhatsApp.

Na
Twee á drie maanden na het afronden van het coachingstraject houden we een telefonisch nagesprek om te kijken wat de resultaten in de praktijk zijn. Heb je nog behoefte aan een aantal extra gesprekken? Dan kun je hiervoor een strippenkaart aanschaffen.

Werkwijze werkplek Coaching:

Voor

Werkplek Coaching doen we in opdracht van jou, niet van jouw werkgever. We starten met een
vrijblijvende intake om kennis te maken en jouw vraag helder te krijgen. Samen bepalen we bij welke
werkzaamheden wij jou observeren en hoe jij ons introduceert bij je collega’s of klanten. Wij tekenen een
verklaring dat wij geen kennis, ervaringen, werkzaamheden of organisatiekennis delen met derden.

Tijdens
We zijn geruisloos aanwezig op de afgesproken momenten, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg of
adviesgesprek. We volgen met een objectieve blik hoe jij acteert en hoe je omgeving daarop reageert.

Na
Na het afgesproken aantal observaties bespreken we onze feedback met je. Deze is alleen voor jou bestemd. Jij bepaalt zelf met wie je deze verder deelt.

Vragen? Stel ze ons!